قلعه ساسانی واقع در شهرستان فهرج استان کرمان که بر روی پشته قطور گلی قرار گرفته از همین رو مشرف بر منازل شهر فهرج می باشد.  اطراف این قلعه با خندق محصور شده است وهمچنین دارای چهار برج است که برای حفاظت قلعه از آنها استفاده می‌شده و در دوره صفویه بسیار آباد بوده است.

این قلعه از استحکامات نظامی خوبی برخوردار بوده و در گذشته محل سکونت مردم بوده است. متاسفاته این بنای تاریخی که مربط به دوران ساسانیان می باشد دست خوش تغییرات زیادی شده که مسغولین منطقه درحال بررسی برای مرمت این بنای قدیمی می باشند..