header

قلعه دهگود

۰ ۷۹ ۰ ۰

استان کرمان شهرستان زیگان روستای دهگود


---

قلعه دهگود واقع در روستای دهگود در مجاورت روستای بمبویان نواحی جنگل کهورد دردو کیلومتری شهرریگان استان کرمان قرار دارد،قدمت قلعه دهگودتاریخی به قبل از صفویه برمی‌گردد. این قلعه به نحوی ساخته شده است که می‌توان جنگل کهور منحصر‌به‌فرد را از بالای برج آن نظاره‌گر بود.

متاسفانه به علت فرسایش ها و عدم رسیدگی این بنای تاریخی در معرض تخریب واقع شده است.همچنین عکس بیشتری از این بنا در دستر نمی باشد.

 این جاذبه توسط ساجده خردپژوه ثبت شده است

ثبت نظر جدید
۰ نظر ثبت شده
نظرات ثبت شده