header

قلعه دهگود

توضیحات

قلعه دهگود واقع در روستای دهگود در مجاورت روستای بمبویان نواحی جنگل کهورد دردو کیلومتری شهرریگان استان کرمان قرار دارد،قدمت قلعه دهگودتاریخی به قبل از صفویه برمی‌گردد. این قلعه به نحوی ساخته شده است که می‌توان جنگل کهور منحصر‌به‌فرد را از بالای برج آن نظاره‌گر بود.

متاسفانه به علت فرسایش ها و عدم رسیدگی این بنای تاریخی در معرض تخریب واقع شده است.همچنین عکس بیشتری از این بنا در دستر نمی باشد.

 

موقعیت نزدیکترین جاذبه های کرمان روی نقشه