قلعه حوض غلام کش از مکان های تاریخی شهرستان بیرجند است که در روستای مود واقع شده است. این قلعه باتوجه به برخی از اسناد تاریخی، از قلعه های اسماعیلیان محسوب می شود. در اطراف این قلعه حصاری با برج های متعددی قرار دارد که در حال حاضر تنها بخشی از آتار آن باقی مانده است. در گوشه ای از قلعه، پلان مربع شکلی با اضلاعی به ارتفاع 50 متر قرار دارد. تعدادی ستون مربع  شکل آجری نیز در این اثر تاریخی قابل مشاهده است. نکته جالب توجه دیگری که در این بنای تاریخی قابل مشاهده است این است که برخی از دیواره های آن را  صخره های کوه تشکیل داده اند .

در خارج از قلعه بقایای یک آب انبار موجود است، بخش شمال قلعه علاوه بر آن که مانع از جاری شدن سیلاب می شد، جزو حصار قلعه نیز محسوب می شده است. همچنین در قسمت شرق قلعه میتوان بخشی از حصار ها و تعدادی برج را مشاهده کرد. قلعه ی حوض غلام کش در میان خود سه ستون را جای داده که بر روی آن آثاری از طاق ها برجای مانده است.

این قلعه تاثیر بسزایی در کنترل مسیرهای مهم تجاری سیستان به خراسان و اصفهان به طبس و قندهار داشته است. این قلعه از بخش های گوناگونی  چون حوض مشهور به غلام کش، برج مشرف به دره، تنوره سیمانی، اتاق ها، راهرو ورودی، برج نگهبانی، آسیاب و تنوره آن، آب گیر و ارگ قلعه تشکیل شده است.