مجموعه غار و پناهگاه های قلعه بزی در کوه های محله حسن آباد شهر دیزچه، شهرستان مبارکه اصفهان قرار دارند. این مجموعه شامل دو پناهگاه (قلعه بزی1 و 3) و یک غار (قلعه بزی 2 ) می باشد، که ارتفاعشان 1800 تا 1900 متر بالاتر از سطح دریاست.این سازه ها در جنوب کوه قلعه بزی قرار دارند. در ضلع شرقی این کوه قلعه خان لنجان واقع شده است که قدمت آن به دوران ساسانی و سده های اولیه اسلامی بر میگردد.

غار قلعه بزی 2 به دلیل مجاورت با رودخانه زاینده رود از چشم انداز زیبا و دل نشینی برخوردار است. قدمت غارهای قلعه بزی مربوط به دوران پارینه سنگی میانی است، که در حال حاضر کهن ترین منزلگاه شناخته شده بشر در فلات مرکزی ایران محسوب می شوند.