غار پبده کجاست

در این غار با آثاری که به جا مانده، تمدن و سکونتگاه انسان های اولیه با قدمت ۱۷ هزار سال پیش را بیان میکند . در این غار میتوان چگونگی زندگی انسان های اولیه را به خوبی درک و مشاهده نمود. این غار دارای حفره های بسیار بزرگ و همچنین تالار های بسیار بزرگ میباشد که طی گزارش هایی که شده با گذشتن حدود ۱۰۰ متر از در ورودی ان به جفره ای بزرگ روبه رو میشوید که ارتفاع ان به ۹۰ متر میرسد و عرض غار حتی در نقاطی به ۷۰ متر هم میرسد ، و همانطور که مشاهده میکنید برای سفر به این جاذبه شهرستان لالی خوزستان به دلیل کوهستانی بودن ان نیازمند تجهیزات کوهنوردی خواهید بود تا بتوانید محل زندگی انسان های اولیه را به خوبی درک کنید.