header

غار سرجوش تشان

توضیحات

در ابتدای تابستان 1395 مردم ساکن شهر تشان غاری قدیمی و کمیاب را در قسمت  تشان شرقی و 550 متری شمال شهر روستای سرجوشر در شهرستان بهبهان در استان خوزستان به صورت اتفاقی کشف کرده است. وجود حوضچه های آب و گونه های نادر ماهی این غار را به منحصرترین غار مبدل ساخته است. این غار پتانسیل بالایی در جذب گردشگر و حتی مطالعات زمین شناسی دارا می باشد.

موقعیت نزدیکترین جاذبه های خوزستان روی نقشه