header

عبدالسلام زرندی

۰ ۷۸ ۰ ۰

زرند - قبرستان قدیم ریحان


---

یکی از جاذبه های زرند که در قبرستان قدیم ریحان واقع شده است مقبره عارف ودانشمند بزرگ عبدالسلام زرندی میباشد. عبدالسلام زرندی از عارفان به نام و مشهور قرن هفتم بوده است بطوریکه آرامگاه این عارف بزرگ بین بناهای قمت دار و بسیار تاریخی و ارزشمند شهرستان زرند به حساب می آید. عبدالسلام زرندی در طول حیات خود زندگی خوبی داشته است و کارهای عجیب و غیر قابل باوری نیز انجام میداده است.

نقل است که شاه نعمت الله ولی نیز چندین بار به دیدار عبدالسلام زرندی رفته و با او به گفت و گو پرداخته است. مقبره عبدالسلام زرندی توسط کربلایی قاسم اقبالی بازسازی شده است.این جاذبه توسط Sepehr ثبت شده است

جای پارک

به راحتی

ثبت نظر جدید
۰ نظر ثبت شده
نظرات ثبت شده
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )