header

مجموعه سدهای گشکندر شهرستان کهنوج

۰ ۲۳۹ ۰ ۰

ورودی گشکندر جنب دانشگاه پیام نور کهنوج


---

ورودی گشکندر که جنب دانشگاه پیام نور کهنوج است به تنگ حنایی معروف است که گویا به خاطر وجود سنگ های حنایی رنگ به این نام معروف شده است. در گشکندر گل های وحشی مثل ترشاله و گل کبر و دهک و درختان کنار همراه با کندوهای عسل طبیعی کوهی فراوان به چشم می خورد. نوعی کنار در این منطقه وجود دارد که به آن کنار لمبیری می گویند و در قسمت های کوهستانی می روید و مزه ای تلخ و ترش و شیرین با دانه هایی ریز دارد.

شما با رفتن به مجموعه سد های گشکندر می توانید طبیعتی بکر و زیبا را با غروبی وصف نشدنی  به تماشا بنشینید.این جاذبه توسط حمیده یوسفی ثبت شده است

ثبت نظر جدید
۰ نظر ثبت شده
نظرات ثبت شده