این سد در زمره ی سدهای خاکی کشور محسوب می شود. با توجه به حوضه آبگیری و فضای سبزی که در جنوب سد ایجاد شده یکی از مناطق گردشگری و زیبای شهرستان تربت حیدریه شده است.

این سد روی رودخانه کال سالار ساخته شده و هدف ایجاد آن توسعه و بهبود کشاورزی در اراضی پایین دست سد و مهار سیلاب رودخانه کال سالار بوده است. این سد از نظر ساختار از نوع خاکی- سنگ ریزه ای با هسته رسی است. وجود این سازه و فراوانی آب سبب پراکنش درختان، درختچه‌ها‌ و گیاهان مختلف در این منطقه شده است .