header

ستان مقدس امامزاده ابراهیم (علیه السلام) ـ قپز

توضیحات

 امامزاده سلطان ابراهیم (ع) واقع  در روستای قپز از دهستان قوشخانه، بخش سرحد، در 64کیلومتری شمال غرب شهر شیروان میباشد.مقبره، اتاقیست ساده که مصالح آن  خشت و گل می باشد. اندازه اتاق آن 3×4 متر که در خروجی واقع در ضلع جنوبی بنا می باشد. بم اتاق نیز از چوب ساخته شده است. مقبره به مانند قبری ه به اندازه 25 سانتی متر از کف بقعه بالا آمده استدر داخل نمایان می باشد. و بر روی آن پارچه سبز کشیده شده است.
درکتاب فرهنگ جغرافیایی آبادیهای شهرستان شیروان نوشته شده استذ که امامزاده سلطان ابراهیم (علیه السلام) درآبادی قپز، دارای یک اتاق است.

موقعیت نزدیکترین جاذبه های خراسان شمالی روی نقشه