در شهرستان گرمه روستایی تحت عنوان دشت وجود دارد این روستا در 4 کیلومتر مسر اصلی وجود دارد. به دلیل نزدیکی این روستا به دریا و جریانات هوای مرطوبی که از سمت دریای مازندران به آن نزدیک می شود مرتع های سر سبزی را برای مردمان این خطه فراهم کرده است .

به دلیل دور بودن از مسسیر اصلی باید حدود چهار میلومتر از جاده فرعی به این روستا زیبا و سرسبز رجوع کنید .

مردمان این روستا به کشاورزی و دامداری مشغول هستند و در صنایع دستی هم از کلاه های مخصوص و شال بافی و قالی بافی مشغول هستند.

در اطراف این روستا رشته قنات های پرآب و ابشار زیبا وجو دارد که به زیبایی این روستا افزوده است .

به دلیل خوش آب و هوا بودن این روستا از گذشته هم مورد توجه انسان های اولیه بوده است و برای سکونت به این روستا رجوع کرده اند که می توان به قلعه و تپه و سرداب هایی که در این روستا از آن روزگار ها به جا مانده است نامبرد که بر این ادعا صحه میگذارد.

ما به شما مسافران عزیز پیشنهاد میکنیم هم از این روستا دیدن کنید و از طبیعت بکر آن لذت ببرید .