روستای شهید پرور فردو در 50 کیومتری شهر مقدس قم قرار دارد . این روستا بیشترین شهید را در بین تمام روستاهای ایران دارد . در این روستا یک مرکز هسته ای قرار دارد . 108 شهید و 500 رزمنده و 250 جانباز و 5 آزاده سهم روستای فردو است . همچنین آماری برای یک روستای کم جمعیت حدود 1000 نفر آماری بسیار جالب است . در سال 1365 حضور آیت الله خامنه ای در این روستای شهید پرور افتخاری برای این روستا است .

علاوه بر این، روستای گردشگری فردو، یک روستای سرسبز است که در دل کوه واقع شده است و همواره آب و هوای مطلوبی دارد. حضور آرامگاه امامزاده در این روستا نیز به اهمیت آن افزوده است.

این جاذبه نزدیک را از دست ندهید: دره سلیمان قم