header

روستای کورنان

۰ ۱۳۳ ۰ ۰

روستای کورنان


---

روستای کورنان روستایی است که در فصل زمستان به شدت سرد می باشد که از سرمای شدید این روستا مردم به روستا های همجوار و یا شهرستان بجنورد رجوع می کنند و روستا از سکنه خالی می شود ، مردمان این خطه بیشتر به کشاورزی و دامپروری مشغول هستند و به زبان شبیرین کرمانجی . ترکی صحبت می کنند .

این روستا از غرب به شاه جهان و از شرق به کوه بابا سبز و تاتری و از جنوب به صلح چین همجوار است .

این روستا امام زاده ای دارد که در روز 13 فروردین ماه مردم روستا های همجوار برای تفریح به آن جا رجوع میکنند و از جاذبه های گگردشری این روستا محسوب می شود .

 این جاذبه توسط مهدی حاجی آبادی ثبت شده است

پارکینگ

رایگان

جای پارک

به راحتی

اینترنت

پولی

ثبت نظر جدید
۰ نظر ثبت شده
نظرات ثبت شده