header

روستای شریف آباد راور

۰ ۱۰۰ ۰ ۰

شهرستان راور


---

این روستا یکی از روسستا های بافت قدیمی شهرتان راور می باشد که با وجود دخمه زرتشتیان به قدمت این روستا صحه می گذارد.

پوشش گیاهی این روستا درختانی همچون عناب و پسن=ته ا دارا بوده که به شهر های همجوار فرستاده می شود مردمان این روستا خون گرم هستند .

به شما خواننده عزیز پیشنهاد می شود از این روستا دیدن نمایید .

 این جاذبه توسط مهدی حاجی آبادی ثبت شده است

پارکینگ

رایگان

جای پارک

به راحتی

ثبت نظر جدید
۰ نظر ثبت شده
نظرات ثبت شده