روستای سینی کهنه یک روستا ترکی زبان است در 35 کیلومتری کلات که مردم آن به کشاورزی و دامداری مشغول اند، کشاورزی بیش تر به صورت دیم است و باغداری به صورت سنتی. البته بعضی از مردم آن به کرمانجی تکلم می کنند. اکثر اهالی سید هستند و بعضی از اهالی هم قالیبافی می کنند.

در این روستا امام زاده ای وجود دارد که توسط فردی از کویت، بارگاهی به دلیل برآورده شدن حاجتش بر روی آن بنا شده است. در این محل امامزاده ای به همراه دو فرزندش یا به روایت دیگر با خدمتکاران خود به خاک سپرده شده است. از جمله جاذبه های این روستا یک رودخانه زیبا و پرآب است.