روستای هدف گردشگری سرتخت مشهورترین و معروف ترین جاذبه ی شهرستان زرند از نظر جاذبه طبیعی میباشد.روستای سرتخت در دامنه کوه های غربی شهرستان زرند و در حدود فاصله 40 کیلومتر تا ان شهرستان قرار گرفته است.

روستای سرتخت دانشمندانی همچون بهمنیار کرمانی ، محمود دبستانی حسین کوهی و بابک دبستانی را درخود پرورش داده است. بهترین فصل برای بازدید از روستا در تابستان میباشد بخصوص زمانی که در بهار باران خوبی امده باشد. درختان سرسبز وطبیعت فوق العاده روستا باعث جذب گردشگران زیادی به روستا میشود.