header

روستای رشم

۰ ۱۷۴ ۰ ۰

روستای رشم


---

یکی از جاذبه های که دل هر گردشگری را پر از شوق میکند دیدن این جاذبه بی نظیر است روستای رشم در دل کویر مرکزی ایران است که نشان از رمزو راز دار بودن زندگی بشر را دارد در این روستا که کمی از دامفان فاصله دارد در دل کویر است نام ان از کوه های اطراف ان گرفته شده است و در انجا معادن سنگ بی نظیری را داریم در این روستا یک امامزاده هست و تعدادی چشمه های جاری که نشان از رونق و صفا و صمیمیت است درا ین مکان دنج هر چیزی را میتوان دید در این جا برای اینکه به این روستا برسیم با کمی در دل کویر جلو برویم و بعد نگین را دل کویر ببینیم.این جاذبه توسط هادربادی ثبت شده است

ثبت نظر جدید
۰ نظر ثبت شده
نظرات ثبت شده