روستای ده زرد یا دره زرد که یکی از زوستاهای هدف گردشگری شهرستان کهنوج از توابع استان کرمان است، در کنار کوه و دره ای به نام زرد قرار گرفته است و به همین خاطر به نام ده زرد معروف شده است. این روستا از روستا های چاهریگان کهنوج است و 190 خانوار در آن زندگی می کنند و بیش تر اهالی را جوانان تشکیل می دهند.

روستای ده زرد آب وهوایی گرم وخشک دارد اما به خاطر وجود باغات مرکبات در اطراف روستا در تابستان هوایی تقریبا خنک دارد و زمستان هایش کمی سرد است.

کوه های مرتفعی در شرق و شمال روستا قرار گرفته است که اخیراً معادنی ارزشمند از جمله کرومیت سنگ آهن در آن یافت شده است. ارتفاعات این روستا را کوه های کلمرز، گدار زرد و اولک تشکیل می دهند که در آن آویشن و گل گاو زبان و اسفند و زیره کوهی به وفور یافت می شود.

شرایط آب و هوایی و زمین های روستا موجب شده است که زمینه تولید مرکباتی مثل لیمو ترش و نارنگی در کنار درختان خرما فراهم شود. از صیفی جات این روستا می توان می توان به خیار و گوجه و هندوانه و... اشاره کرد.