header

روستای دشتخاک

۰ ۵۳۵ ۰ ۰

30 کیلومتری شمال شهرستان زرند


---

در حدود فاصله 30 کیلومتری از شهرستان زرند روستای هدف گردشگری دشتخاک با قدمت تاریخی زیاد قرار گرفته است. روستای دشتخاک  دارای حدود 180 کیلومتر مربع با جمعیتی بالغ بر 5000 نفر که جمعا 820 خانوار میشود است. از محصولات کشاورزی روستای دشتخاک نیز میتوان به سیب زمینی ، مرکبات ، گندم ، جو و مهمترین انها یعنی زعفران اشاره کرد.

آب و هوای روستا تقریبا معتدل میباشد در زمستان کمی سرد و در تابستان مطبوع است. از جاذبه های تاریخی روستا نیز میتوان به بقایای قلعه ها و برج ها مثل قلعه قدیمی ، عمرت شاه چهل تن که خود نشان دهنده تاریخ روستای دشتخاک است اشاره کرداین جاذبه توسط Sepehr ثبت شده است

جای پارک

به راحتی

ثبت نظر جدید
۰ نظر ثبت شده
نظرات ثبت شده
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )