header

روستای خورزان

۰ ۲۰۹ ۰ ۰

روستای خورزان


---

یکی از جاذبه های استان سمنان که هرساله گردشگران را در خود میپذیرد این مکان دیدنی و جالب توجه است در رابطه با این مکان میتوان گفت که در اطراف ان جنگل های قیچ و خار است و اب فراوان در این روستا و اداب و رسوم مردمان این دیار سبب این شده که در این روستا ی هدف گردشگری هرساله ما گردشگران زیادی را داشته باشیم در این روستا پشمه های فراوان اب و مکان های دیدنییزیادی داریم. در 30کیلومتری جنوب شرق دامغان است و بسیار دیدنی و جالب توجه.این جاذبه توسط هادربادی ثبت شده است

ثبت نظر جدید
۰ نظر ثبت شده
نظرات ثبت شده