header

روستای خانمکان

۰ ۱۲۲ ۰ ۰

کرمان - 35 کیلومتری کوهبنان - روستای خانمکان


---

روستای زیبا و دیدنی خانمنکان در حدود فاصله 35 کیلومتری شهرستان کوهبنان استان کرمان و در بخش طغر الجرد و مختصات 32 درجه شمالی قرار گرفته است. این روستای بزرگ دارای دیدنی های طبیعی و تاریخی فروان است که میتواند ساعت ها شما را مجذوب خویش کند.

مساحت تقریبی روستا در حدود 88000 متر میباشد و جمعیت روستای خانمنکان 317 نفر بر اساس سر شماری سال 90 است.از جاذبه های روستا میتوان به قلعه 4 موج ، غار مومیایی ، کوه زلزله ، حمام قدیمی و ... اشاره کرداین جاذبه توسط Sepehr ثبت شده است

جای پارک

به راحتی

ثبت نظر جدید
۰ نظر ثبت شده
نظرات ثبت شده
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )