header

روستای بقمچ

۰ ۲۲۸ ۰ ۰

روستای بقمچ


---

این روستا یک مکانی جالب برای گردشگران است در این روستا مردمان به کشت تنباکو مشفول بودند و به همین خاطر به این نام مشهور است...  در این موارد میتوان در این روستا اکثریت افراد به کار مشغول اند و در قسمت های به کار کشاورزی و دامداری و دامپروری را پیشه کرده اند و از ان برای ارتزاق خود استفاده میکنند. در این روستا ما 3 مسجد داریم و مردمانی خون گرم در این روستا به کار های مختلف مشهور هستند در این روستا به دلیل قرار گرفتن در یک موقیت کوهپایه ای برای کار های مثل کشاورزی و دامداری مناسب است.

هرساله تعدادی زیاد از گردشگران از این روستا دیدن میکنند.این جاذبه توسط هادربادی ثبت شده است

اینترنت

ندارد

پارکینگ

رایگان

ثبت نظر جدید
۰ نظر ثبت شده
نظرات ثبت شده