header

روستای بروات

۰ ۹۱ ۰ ۰

5 کیلومتری شهرستان بم به طرف شهرستان نرماشیر


---

روستای بروات که از توابع شهرستان بم محسوب میشود ، روستایی است بسیار بزرگ و زیبا در 5 کیلومتری بم که دارای باغ های بزرگ خرما میباشد و خرمای تولیدی این روستا از مرغوب ترین خرما های ایران است و به کشور های مختلف صادر میشود .

علاوه بر خرمای مرغوب در این روستا حنا و مرکبات نیز کشت میشود و یکی از دلایل معروف بودن روستای بروات مزارع بزرگ کشت حنا میباشد و گردشگران و مسافران برای دیدن مزارع کشت حنا به این روستا سفر میکنند.

این روستا از دو قسمت علیاء سفلى و علیاء وسطى تشکیل شده است و شغل اکثر مردم روستا کشاورزی میباشد.این جاذبه توسط Sepehr ثبت شده است

جای پارک

به راحتی

ثبت نظر جدید
۰ نظر ثبت شده
نظرات ثبت شده
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )