پس از عبور از شهرستان بافت کرمان و عبور به سمت رابر پس از عبور حدود یک کیلومتر از برزجان به این روستا خواهید رسید که در ابتدای ورود به این روستای شهید پرور و بزرگ عکس شهدای پاک این روستا خود نمایی خواهد کرد و قصا شما را به فکر فرو خواهد برد.

به دلیل این که در مناطق کویری روستا ها در اطراف رود ها گسترش یافته اند این روستا هم از این قاعده جدا نبود و روستا در اطراف رودی که از عبور می کند گسترش یافته است .

این روستا دارای آب و هوای فوق العاده ای می باشد که  در هر فصل سال میوه های زیبا و خوش طعمی را دارا می باشد طوری که با این که در دل کویر است اخساس حظور در یک طبیعت خشن را نخواهید کرد و از همه نوع میوه در این روستا مخصوصا گردو دارا بوده و دارای پوشش گیاهی و جگلی از نوع درختان کهکم- ارچین -قنسک –کرکیچ و... می باشد که به زیبایی های فراوان روستا افزوده است .