header

رد پای دایناسورها

۰ ۱۳۹ ۰ ۰

دره نیزار ۲۰ کیلومتری شمال زرند


---

ردپای دایناسورها واقع در شهرستان زرند یکی از جاذبه های ارزشمند تاریخی است که علاقه مندان بسیار زیادی دارد . اولین خبر پیدا شدن رد پای دایناسورها توسط گروهی برزیلی که در حدود 40 سال قبل در منطقه زرند مشغول اکتشافات باستان شناسی بودند گزارش شد که پروفسور لاپارنت و دکتر داودزاده از اعضای این گروه بودند.

این گروه در دره نیزار شمال زرند ردپایی بزرگ با 3 پنچه کشف کردند سپس پاییز همان سال ردپایی دیگر در اطراف همان محل کشف گردید. جاذبه های تاریخی مرتبط با دایناسورها علاقه مندان زیادی دارند و میتوانند گردشگران زیادی جذب کند.این جاذبه توسط Sepehr ثبت شده است

جای پارک

به راحتی

ثبت نظر جدید
۰ نظر ثبت شده
نظرات ثبت شده
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )