این جاذبه بی نظیر در استان سمنان قرارا گرفته و در موقعتی است که برای جذب گردشگر روی ان هنوز بایستی کار شود در این جاذبه در 48 کیلومتری سمنان قرار دارد و بگونه ای است که در ان میتوان معادن نمک استان را دبد و لذت برد در این موقعیت باید خیلی از شرایط را دید در این منطقه معادن نمک فراوان وجود دارد و اغلب سنگ های نارنجی و قرمز در این منطقه است در این شمال این جاذبه دلفین های نمک وجود داردند و میتوان برای دیدن انها به طرف جلو حرکت کرد و این جاذبه زیبا را از نزدیک دید و برای افراد از ان تعریف کرد.