منطقه گردشگری لمبورو، روستا یا یک آبادی خالی از سکنه است که بقایایی از برخی خانه های از جنس سنگ در آن وجود دارد که گویای این موضوع است که در گذشته در آن زندگی می کرده اند. این دره ی بسیار زیبا درختانی بلند و چندین چشمه دارد که دائمی می باشند، اما درختان لیمو این منطقه به دلیل خشکسالی از بین رفته اند در عوض درختان کسور که میوه خوراکی دارد و گهج و کنار به وفور یافت می شود. از برگ درخت کنار شامپو سدر تهیه می کنند. این درختان زیبا به تعداد زیاد در این منطقه دیده می شوند و به زیبایی این منطقه افزوده اند.

در این آبادی دو قدمگاه وجود دارد که از گذشته به قدمگاه حضرت ابوالفضل و دیگری به قدمگاه حضرت علی (ع) معرف است که در میان نخل های بلند قرار گرفته اند و نمایی زیبا دارند.

نام لمبورو برگرفته از درخت لیمو است زیرا در قدیم این مکان پر از درختان لیمو بوده است. امروزه در این مکان درختان نخلی وجود دارد که در زمان برداشت صاحبان آنها به این دره می آیند.

اگر به این منطقه آمدید دیدن دره لمبورو خالی از لطف نیست.