نام قله زو از دو کلمه متضاد کوه های مرتفع و دره های عمیق تشکیل شده است. البته در خراسان زو معنای دره، قَله( یا قلعه ) به معنی روستا است، یعنی روستای دره. روستای قله زو در شرق دره قرار دارد که در 15 کیلومتری مرز ترکمنستان است.

این دره طولی حدود 10 کیلومتر و عرضی بین 100 تا 1200 متر دارد و در بعضی نقاط تا 200 متر عمق دارد. که از روستاهای «کبود گنبد» و «دربند» شروع شده و تا روستای قَله زو ادامه دارد. جاده روستای قله زو از کنار بند نادر می گذرد که تا روستای سیرزار آسفالت است و 7 کیلومتر دیگر خاکی است.

عریض ترین بخش قله زو، در حاشیه همین جاده است. در پیچ و خم‌های دره، آثار حوضچه‌های آب دیده می شود و مسیلی خشک در کف دره دیده می شودکه در بهار پر آب است. اهالی این روستا شیعه هستند و به زبان لری، ترکی و فارسی صحبت می کنند.