تفنگ دره کجاست

این دره در کوه های هزار مسجد است و از درختان ارس پوشیده شده است. ارتفاع از سطح دریا این دره 2000 متر است و رودخانه ایدلیک از آن می گذرد. در زمان حمله اسکندر به ایران بزرگان دین زرتشت برای حفظ دین خود به این منطقه پناه آوردند؛ اینان به "مز"شهرت داشتند به همین دلیل این کوه جایگاه هزار مز بود ولی بعد از نفوذ اسلام به هزار مسجد تغییر یافت.از روستای خرکت به این دره در صورت عدم استفاده از خودرو کمک دار باید 3 ساعت پیاده روی کنید که البته برای صعود به منطقه نیازمند تجهیزات کوهنوردی هستید.

تفنگ دره متشکل از 32 آبشار کوچک و بزرگ است. صعود به این دره در فصل زمستان به دلیل احتمال وقوع سیل توصیه نمی شود.

سفر خوبی را برای شما آرزومندیم