header

دره ایوان سمنان

توضیحات

یکی از جاذبه های استان سمنان به شمار میرود که بسیار معروف و مشهور است در این مکان دیدنی که دشگران زیادی برای گردش به اینجا میایند یک در ه داریم ک جنس سمگ های ان از اهک این و که به مرور زمان دچار فرسایش شدشد باد های منطقه شده است در این زابطه میتوان گفت که این منطقه به همین لحاظ موقعیت خوبی برای گردشگری دارد و در این منطقع که سنگ های ان دچار فرسایش شدید هستند این خود صحنه های جالب را رقم زده است.

موقعیت نزدیکترین جاذبه های سمنان روی نقشه