دره انار گتوندنام یکی از روستاهای بخش مرکزی شهرستان گتوند است که در  استان خوزستان واقع شده است و در دهستان هپرو قرار دارد . برای رسیدن به این دره فوق العاده قشنگ تقریبا باید 20دقیقه به صورت پیاده روی و کوهپیمایی را طی کرد .

همچنین برای اینکه به قسمت هایی از این دره برسید باید خود را به آب بزنید و همین امر موجب جذابیت بیشتر مسیر خواهد شد. در این منطقه درختان و گیاهان فراوانی وجود دارد که زیبایی دره انار را همراه با راهروهای تنگ آن دوچندان می کند.