header

درخت کهنسال پسته رفسنجان

توضیحات

با پیمودن 35 کلوتر از جاده رفسنجان به روستای تاریخی و زیبای اودرج یز می ریم . 

در این روستا درخت پسته کهنسالی با 15 متر ارتفاع ، قطری 3.5 متری و قدمتی 1500 ساله که  یکی از پدیده های نادر شرق کشور شناخته شده است  رشد یافته است .. 

موقعیت نزدیکترین جاذبه های کرمان روی نقشه