header

دخمه زرتشتیان شریف آباد

۰ ۷۱ ۰ ۰

نزدیکی روستا شریف آباد


---

در نزدیکی روستا یک سازه ای دایره ای شکل وجود دارد که به " دخمه زرتشتیان " نامیده شده است. این سازه بر این ادعا صحه می گذارد که مردمان این خطه از کشور زرتشتی بوده و قدمت طولانی دارند و همچنین یکی از مراکز انتشار این دین بوده اند. این سازه را زرتشتیان دادگاه می گویند و در هندوستان به دخمو معروف است.

سازه آن به صورت دایره ای شکل بوده و در بالای یک تپه واقع شده است ؛ دیوار این سازه از سنگ و سیمان و گچ ساخته اند و در میان این سازه یک چتهی حفر کرده که استخوان مردگان را در آن میریزند که به " سراده یا آسته دان " معروف است دلیل این کار هم این بوده که زرتشتیان بر این اعتقاد اند که خاک از ارج و قرب بالایی برخوردار است و نباید با بدن مردار انسان الوده شود اما بعد ها استفاده از دخمه ممنوع شد.  این جاذبه توسط مهدی حاجی آبادی ثبت شده است

اینترنت

رایگان

پارکینگ

رایگان

جای پارک

به راحتی

ثبت نظر جدید
۰ نظر ثبت شده
نظرات ثبت شده