زرتشت از قدیمی ترین ادیان ایران است که پیش از اسلام و در ایران کهن رواجی بسیار داشته است. پس از ورود اسلام رحمانی به ایران، زرتشتیان مانند سایر اقلیت های مذهبی در کنار مسلمانان زندگی میکردند و به دلیل وجود رسوم مخصوص به آیین خود، آثار باستانی، مذهبی این آیین در جای جای ایران و به خصوص شهر یزد دیده میشود. دخمه زرتشتیان واقع در 15 کیلومتری جنوب شرقی یزد است و از آن به عنوان برج خاموش نیز یاد میشود، مکانی که بوی مرگ میدهد و در گذشته محلی برای درگذشتگان زرتشتی بوده است. در آیین زرتشت پیش از ورود پهلوی به ایران، پس از مرگ یک انسان به دلیل اینکه بدن جسمی ناپاک به شمار میرفته و خاک عنصری مقدس، از خاکسپاری اجساد جلوگیری میشده است و اجساد به درون دخمه ها قرار داده میشده اند تا خوراک درندگان و پرندگان باشند. البته استخوان ها و باقی مانده اجساد پس از اینکه گوشت مردار خوراک پرندگان شد با تیزاب شسته شده و خاکستر آن پیش از ورود به خاک با ذغال پاک میشده است.

دخمه زرتشتیان بر روی کوه قرار داده شده است تا جسد از درندگان در امان مانده و خوراک پرندگان گوشتخوار شود. دخمه زرتشتیان در واقع تشکیل شده از دو دخمه است که نام دخمه قدیمی تر مانکجی نام داشته و دخمه دیگر به نام گلستان در زمان قاجار ساخته شده است و البته دلیل اصلی ساخت آن دشواری در عبور مردار به دخمه مانکجی بیان میشود. بازدید از این آثار تاریخی میتواند یکی از اصلی ترین دلایلی باشد که راه شما را در تعطیلات به سمت شهر یزد کج کند.

زرتشتیان آیینی بسیار کهن به شمار میروند که امروزه بسیاری از معتقدان به این آیین در شهر یزد زندگی میکنند و به همین دلیل و وجود آتشکده مخصوص زرتشتیان در این شهر به عنوان پایتخت مذهبی زرتشت از آن یاد میشود. یزد شهری تاریخی است و عبور از آن میتواند شما را به دوره های مختلف زندگی ایران ببرد.