header

خانه خادم

توضیحات

این عمارت مربوط به دوران زندی میباشد که در زمای محل رفت آمد میرزا رضای کرمانی بوده است. عمارت خانه خادمکه در جوار مهدیه ی امام زاده صالح واقع شده است به دلیل تجاوز ساخت ساز به حریم بصری  این بنا هویت بنا و برج آن مورد تهدید واقع شده است. بنای فوق جز تنها بناهای باقی مانده در انار بده که دارای برجمسکونی می باشد که متاسفانه مورد تخریب واقع شده است.

خانه خادم آستانه در 24 اسفند 1383 با شماره 11614 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. قدمت این خانه به
اواخر دوره زندیه و اوایل قاجار نسبت داده شده است. 

گردشگری ۷۲۴ همراه شماست

با نصب اپلیکیشن گردشگری ۷۲۴ با جاذبه ها و اقامتگاه های کشور آشنا شوید و از سفر خود لذت ببرید

موقعیت نزدیکترین جاذبه های کرمان روی نقشه

نظرات

نظر شما در مورد این جاذبه ؟