header

خانه اعتمادی نیا

۰ ۶۵ ۰ ۰

استان خراسان جنوبی - شهرستان بیرجند - تقاطع خیابان عدل و قدس- خانه اعتمادی نیا


---

خانه اعتمادی نیا یکی از بناهای تاریخی بیرجند است که قدمت آن به نیمه دوم دوره قاجاریه بر می گردد. این اثر تاریخی در مرکز بافت تاریخی شهر بیرجند واقع گردیده است. در معماری بکار رفته در خانه اعتمادی نیا شرایط اقلیمی و آب و هوایی و همچنین اجتماعی، فرهنگی و اعتقادی مردم این منطقه نیز مد نظر قرار گرفته و این بنای فاخر تاریخی متناسب با آنها تاسیس گردیده است. این بنا دارای دو ورودی است. ورودی اصلی آن در قسمت غربی ساختمان واقع شده و ورودی دیگر آن در قسمت شرقی آن واقع شده است.

پس از ورود به این بنای تاریخی، قسمتی به عنوان فضای توقف وجود دارد. سپس وارد راهرویی خواهید شد که از آنجا می توانید به نظاره گر حیاط بزرگ آن بنشینید. در اطراف حیاط، بخش هایی با کاربری های مختلف وجود دارد. اطراف حیاط با آجرکاری تزیین شده که به زیبایی آن افزوده است. یکی از ویژگی های منحصر به فرد خانه اعتمادی نیا، عدم دید آن به خانه های مجاور است. با وجود ارتفاع بلند بنا نسبت به اطراف و همچنین پلکانی بودن آن، این اصل رعایت شد است. همچنین ساختمان های مجاور نیز بر فضای درونی آن اشراف ندارند. 
 این جاذبه توسط علی رخشانی ثبت شده است

ثبت نظر جدید
۰ نظر ثبت شده
نظرات ثبت شده