header

خانه استاد فروزانفر

۰ ۷۱ ۰ ۰

استان خراسان جنوبی - شهرستان بشرویه


---

خانه استاد فروزانفر که از اساتید و چهره های نام دار ادبیات و تارخ ایران بوده است، یکی از جاذبه های تاریخی شهرستان بشرویه است. این اثر تاریخی  همانند بسیاری از خانه های قدیمی از کاه گل ساخته شده است. سقف های گنبدی و بنای هماهنگ تاریخی نشان از قدمت این اثر تاریخی در یک منطقه ی کویری دارد. اتاق های مشرف به حیاط مرکزی با حوضی در وسط آن و در گوشه ای از این بنا تنوری برای پخت نان وجود دارد که در این اثر تارخی خودنمایی می کند و از ویژگی های معماری سبک زندگی قدیم به حساب می آید. خانه استاد فروزانفر با قدمتی بیش از 200 سال، متعلق به دوره قاجار است و به عنوان یکی از عناصر با ارزش بافت بشرویه به حساب می اید.  این جاذبه توسط علی رخشانی ثبت شده است

ثبت نظر جدید
۰ نظر ثبت شده
نظرات ثبت شده