header

خانه آل طه

توضیحات

خانه ی آل طه از جاذبه های ارزشمند تاریخی استان کرمان واقع در شهرستان کوهبنان میباشد. این خانه تاریخی بنا بر بررسی های انجام شده توسط مورخان مربوط به دوره پهلوی میباشد و در تاریخ 12 بهمن 1381 با شماره ثبت 7278 به ثبت رسیده است.

خانه ی تاریخی آل طه از نظر بنا و ساخت دارای یک وردودی بزرگ 8 ضلعی و همراه با فضای سبز بسیار بزرگ و زیبا با درختان کهن سال چنار میباشد که زیبایی خاصی را به فضا میبخشد.

موقعیت نزدیکترین جاذبه های کرمان روی نقشه