header

خانه آل طه

۰ ۱۹۰ ۰ ۰

کرمان - کوهبنان -‎ خیابان آستانه


---

خانه ی آل طه از جاذبه های ارزشمند تاریخی استان کرمان واقع در شهرستان کوهبنان میباشد. این خانه تاریخی بنا بر بررسی های انجام شده توسط مورخان مربوط به دوره پهلوی میباشد و در تاریخ 12 بهمن 1381 با شماره ثبت 7278 به ثبت رسیده است.

خانه ی تاریخی آل طه از نظر بنا و ساخت دارای یک وردودی بزرگ 8 ضلعی و همراه با فضای سبز بسیار بزرگ و زیبا با درختان کهن سال چنار میباشد که زیبایی خاصی را به فضا میبخشد.این جاذبه توسط Sepehr ثبت شده است

جای پارک

به راحتی

ثبت نظر جدید
۰ نظر ثبت شده
نظرات ثبت شده
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )