یکی از جاذبه های فرهنگی مذهبی و همچنین تاریخی شهرستان زرند حسینیه سقاخانه میباشد که در خیابان چمران زرند قرار گرفته است. در جنوب حسینیه سقاخانه مسجدی قرار داشت که به علت گسترش حسینیه تخریب شد. حسینیه سقاخانه توسط استاد گرانقدر مرحوم حسین غنی زاده ساخته شده است و قسمت گچ کاری حسینیه توسط استاد مرحوم حسین عالم نسا انجام گرفته است.

حسینیه سقاخانه دارای دو عدد گلدسته با کاشیکاری بسیار زیبا است که موذن در بالای انها اذان میگوید. در قسمت شمال حسینیه کاروانسرایی برای مسافران وجود دارد که در زمستان محل اطراق کولی ها بوده است.