header

تپه های شنی ریگان

۰ ۲۹۰ ۰ ۰

استان کرمان 100 کیلومتری بم


---

 تپه ها شنی شهرستان ریگان در 300 کیلومتری شهر کرمان و در 100 کیلومتری شهرستان بم در شهرستان ریگان استان کرمان واقع شده است.این تپه ها  محل برگزاری مسابقات شتر سواری- موتور سواری- ماشین سواری و همچنین پیاده روی بر روی شن می بقاشد که وسعتی بالغ بر 30 کیلومتر مربع و ارتفاع 75 متر دارد یکی از مناظر بدیع و چشم اندازهای طبیعیاین شهرستان می باشند.

لازم به ذکر است که این تپه های شنی خاصیت درمانی نیز دارد.این جاذبه توسط ساجده خردپژوه ثبت شده است

ثبت نظر جدید
۰ نظر ثبت شده
نظرات ثبت شده