تنگل یا بند استای که در محدوده شهرستان تایبان قرار گرفته است ، منطقه ای بسیاز زیبا از لحاظ طبیعت بکر میباشد. و از همین لحاظ نزذ گردشگران دارای اهمیت فراوان است.

تنگل استای به لحاظ طبیعی دارای درختان میوه و جنگلی است و بند آن نیز یک آبگیر بزرگ میباشد که به وسیله ی آن هوای تازه و پاکیزه در منطقه جریان دارد . علاوه بر جاذبه های فراوان طبیعی که نام برده شد این منطقه که شامل روستای استای نیز هست دارای اهمیت تاریخی است برای مثال قلعه سنگی و مسجد جامع روستا دارای قدمت فراوانی میباشد همچنین یک آب انبار قدیمی که در گذشته محل برداشت آب برای مسافرا بوده در نزدیکی روستا قرار دارد