header

تخت امیر

۰ ۱۳۲ ۰ ۰

استان کرمان - شهرستان کوهبنان


---

تخت لطیفی معروف به تخت امیر از جاذبه های تاریخی و زیبای شهرستان کوهبنان میباشد. بنای تخت امیر از سنگ و ساروج ساخته شده است و در قله کوه خانقاه قرار گرفته. این قلعه مثلثی شکل دارای 4 عدد برج است که مردم محلی به آن معبد آناهیتا نیز میگویند.

مورخان بر اساس شواهد بدست آمده قدمت این قلعه را به دوره ساسانیان منصوب میکنند که این خود ارزش تاریخی بالای این مکان را می رساند ولی افسوس که بر اثر بی توجهی این بنای ارزشمند در حال تخریب و نابودی است.این جاذبه توسط Sepehr ثبت شده است

جای پارک

به راحتی

ثبت نظر جدید
۰ نظر ثبت شده
نظرات ثبت شده
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )