header

تالاب شادگان

توضیحات

از شمال به شادگان و خور دورق، ازجنوب به رودخانه بهمنشیر، از غرب به جاده دارخوین و آبادان و از شرق به آبهای خورموسی محدود می‏شود.این تالاب از جنبه‏ های مختلف زیست محیطی، زیبا شناختی، اشتغال و.. تأثیر به سزایی در زندگی اجتماعی و اقتصادی مردم شادگان دارد. تالاب شادگان علاوه بر دارا بودن ارزش بین‏ المللی طبق مصوبه شورای عالی حفاظت محیط زیست تحت عنوان (پناهگاه بین ‏المللی حیات وحش شادگان) به سازمان محیط زیست واگذار شد. پوشش گیاهی درون تالاب چراگاه و منبع مهم تأمین علوفه و غذا برای دام های  روستاییان حاشیه تالاب است .  تالاب شادگان از نظر شکل رویشی متنوع‏ترین تالاب به شمار می‏رود.تالاب شادگان محل بسیار مناسبی برای پذیرش هزاران پرنده آبزی مهاجری است که از شمال اروپا، کانادا و سیبری در پاییز به منطقه روی می‏ آورند.

موقعیت نزدیکترین جاذبه های خوزستان روی نقشه