header

تأسیسات دفاعی دروازه نفته

۰ ۱۰۸ ۰ ۰

شمال شرق شهرستان کلات


---

کلات در زمان قدیم دو دروازه اصلی داشته است که دروازه جنوبی به نام ارغونشاه و دروازه شمالی یا بریدگی دیوار شمال دژ کلات که به آسیای مرکزی و ترکمنستان باز می شده و امکان عبور و مرور را فراهم می کرده دروازه نفته نام دارد.

دروازه نفته تاسیسات دفاعی با قدمت زیاد همراه با برج های نگهبانی بسیاری دارد. قدمت این تاسیسات دفاعی به قبل از دوره افشاریه می رسد. برج های این تاسیسات در سه طبقه تاسیس شده است. این اثر تاریخی که مورد مرمت نیز قرار گرفته، همواره مورد توجه گردشگران قرار گرفته است.این جاذبه توسط حمیده یوسفی ثبت شده است

ثبت نظر جدید
۰ نظر ثبت شده
نظرات ثبت شده