این بنای مذهبی و تاریخی که مرقد مطهر یکی از نوادگان امام سجاد(ع) است و در دوره تیموری بنا شده گفته می شود که مقبره نظام‌الدین از نوادگان امام سجاد(ع) می باشد.این بنا در روستای عشق‌آباد فریمان از جمله آثار و ابنیه تاریخی ـ مذهبی شهرستان فریمان می باشد که در فاصله شش کیلومتری شهر فریمان واقع شده است.
این سازه، جزو ابنیه دوره تیموری محسوب می‌شود که گلزار شهدای این روستا نیز در همین بنا واقع شده است.
گفتنی است که این بنا داراى ایوان نسبتاً بزرگى است، در سمت چپ ایوان این بنا با استفاده از آجر کلمه محمد(ص) به صورت مشبک و در قسمت راست آن کلمه على(ع) به زیبایی نقش بسته ‌است.