برج واقع فریمان بر روی تپه ای در نزدیکی سد فریمان و به صورت دایره وار بنا شده است. گفته می شود که سبک معماری آن مربوط به دوره پهلوی اول است. ظاهر این سازه بی شباهت به فانوس دریایی نیست. این برج دارای 4 پنجره به سمت جهت های اصلی جغرافیایی می باشد که در آن زمان برای دیده بانی و نگهبانی مورد استفاده قرار می گرفته است؛ اما کاربرد اصلی آن تولید برق و پمپاژ کردن آب بوده است. استفاده ی دیگر این برج کنترل و اندازه گیری مقدار آب موجود در بند فریمان بوده است. آب چاهی که داخل آن وجود داشته برای آبیاری فضای سبز مورد استفاده قرار می گرفته است، این برج از جمله جاذبه های تاریخی فریمان می باشد که در شمال شرقی سد فریمان قرار گرفته و بازدید از آن به گردشگران توصیه می شود.