header

برج فیض آباد

۰ ۱۵۹ ۰ ۰

شهرستان راور، بخش مرکزی، دهستان راور، روستای فیض آباد


---

یکی از آثار تاریخی دوران قاجار در شهرستان راور  برج فیض آباد می باشد که به تنهایی در بالای کوه قرار گرفته است .

این برج در گذشته محل استقرار نگهبانان بوده است که از روستای فیض آباد در مقابل راه زنان محافظت می کردند.

اگر در کنار این قلعه بر فراز کوه قرار بگیریم می توانیم درختان سر به فلک کشیده و همچنین آبشار خروشان این روستا را به وضوح ببنیم.

برج فیض آباد در تاریخ 1386/12/7 با شماره 21504 در فهرست آثار ملی نیز جای گرفت.این جاذبه توسط sajede zabeti ثبت شده است

جای پارک

به راحتی

ورودی

رایگان

ثبت نظر جدید
۰ نظر ثبت شده
نظرات ثبت شده
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )