header

برج فیض آباد

۰ ۹۸ ۰ ۰

روستای فیض آباد


---

یکی از برج های شهرستان راور می باشد که به زمان قاجار باز میگردد و میتوان گفت که برای نگهبانی از این خطه ساختشه شده و در فهرست اثار ملی ایران هم به ثبت رسیده است .

برای رفتن به این قلعه باید از یک سری سخره های عبو کنید و یک راعه پله فو العاده طولانی و سخت تا به الای برج برسید و برای رسیدن به این برج باید از تجهیزات کافی برخردار باشید و در غیر این صورت به این جا نروید چون امکان پرت شدن زیاد است و این که مسیر رسیدن به برج بسیار جالب و جذاب می باشد پی حتما به آن جا بروید .این جاذبه توسط مهدی حاجی آبادی ثبت شده است

اینترنت

رایگان

پارکینگ

رایگان

جای پارک

به راحتی

ثبت نظر جدید
۰ نظر ثبت شده
نظرات ثبت شده