برج فیض آباد از جاذبه های تاریخی بسیار ارزشمند راور در حدود 35 کیلومتری این شهرستان قرار گرفته است. کاربرد این برج به این صورت بوده است که همیشه تعدادی نگهبان در داخل آن قرار داشتند و از بالای برج اطراف را تحت نظر داشته و هرگونه حرکت مشکوکی را به سرعت خبر میدادند تا اهالی آماده شوند.

تاریخ ساخت برج فیض آباد به دوره قاجار برمیگردد و بالای کوه بنا شده است تا دید کافی به اطراف داشته باشد . از بالای برج میتوان ابشار فیض آباد را به راحتی مشاهده کرد. این برج در سال 86 به ثبت ملی رسیده است.