header

برج اودرج

توضیحات

یکی از آثار دوران صفویه در شهرستان رفسنجان، برج اودرج نیز می باشد .

این  برج در روستای خوش آب و هوای  اودرج از توابع شهرستان رفسنجان قرار دارد و دارای ساختمانی دایره ای شکل می باشد و دیوار های آن را با  خشت و سنگ پوشانده اند .  

بدنه این برج با خشت تزئین شده است و اطراف آن را باغات میوه ی  روستا  فرا گرفته است . 

موقعیت نزدیکترین جاذبه های کرمان روی نقشه